M&A transakcie a obchodné právo

Naša kancelária sa primárne špecializuje na oblasť obchodného práva a transakcií. Naše služby v tejto oblasti pozostávajú najmä z nasledovných činností:

  • fúzie a akvizície, zmeny právnej formy, predaj podniku
  • zakladanie obchodných spoločností, korporátne zmeny a likvidácie
  • príprava transakčnej dokumentácie
  • úprava vzťahov medzi spoločníkmi, zmluvy o výkone funkcie
  • obchodné podmienky, dodávateľsko-odberateľské zmluvy
  • registrácie v registri partnerov verejného sektora