IT právo

Pri poskytovaní právnych služieb pre IT klientov kladieme špeciálny dôraz na poznanie ich produktov a služieb nielen po právnej, ale aj technickej stránke. Uvedené nám umožňuje ušiť právne riešenie pre klienta na mieru. V rámci právneho poradenstva pre IT klientov poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • zmluvy o vývoji softvéru
  • autorské práva a licenčné zmluvy
  • zmluvy s programátormi a IT pracovníkmi, zmluvy o mlčanlivosti (NDA)
  • dokumentácia pre e-shopy vrátane všeobecných obchodných podmienok
  • ochrana pred nekalou súťažou