Start-up právo

Sme si vedomí toho, aké náročné je vybudovať a ďalej rozvíjať úspešný podnikateľský projekt. Baví nás pomáhať našim start-up klientom pri rozvoji ich unikátnych podnikateľských nápadov a byť súčasťou ich úspešných príbehov. Pre start-upy poskytujeme kompletný právny servis a to od ich založenia, cez získavanie investorov až po ich prípadný predaj či fúziu. Pre start-upy poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • založenie spoločnosti a nastavenie vzťahov medzi zakladateľmi
  • ochrana autorských práv a iných práv duševného vlastníctva (ochranné známky, dizajny a pod.)
  • obchodné podmienky, dodávateľské zmluvy, zmluvy s programátormi a inými vývojármi
  • ochrana obchodného tajomstva a zmluvy o mlčanlivosti (NDA)
  • právne zastrešenie vstupu investorov a joint-ventures