Právo nehnuteľností

Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti s developerskými projektmi a akvizíciami rôznych nehnuteľností vrátane pozemkov, bytových, nebytových či priemyselných stavieb. V rámci práva nehnuteľnosti poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • komplexný právny audit nadobúdacích titulov a právnych vád nehnuteľností
  • právne riešenie výstavby, kúpy a predaja nehnuteľností
  • kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, úverové zmluvy a záložné zmluvy
  • zmluvy o nájme a podnájme bytov a nebytových priestorov
  • zastupovanie v sporoch týkajúcich sa nehnuteľností