GDPR

Takmer každá spoločnosť pri svojej činnosti spracúva osobné údaje. Každá však v inom rozsahu. Preto považujeme za dôležité k ochrane osobných údajov pristupovať individuálne. Cieľom našej kancelárie je klientov čo najlepšie pripraviť na GPDR. V rámci tejto činnosti poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • vstupná analýza stavu spracovania osobných údajov
  • audit dokumentácie a zabezpečenia osobných údajov
  • príprava potrebnej dokumentácie (zmluvy, súhlasy, obchodné podmienky)
  • odporúčania a konzultácie ohľadom zabezpečenia ochrany osobných údajov