Pracovné právo

V rámci pracovného práva máme bohaté skúsenosti so zastupovaním zamestnávateľov ako aj zamestnancov. Naše služby v tejto oblasti pozostávajú najmä z nasledovných činností:

  • pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • ukončovanie pracovnoprávnych vzťahov a hromadné prepúšťanie
  • interné pracovné predpisy
  • spory z oblasti pracovného práva