Advokátska kancelária PRIELOMEK & PARTNERS poskytuje služby právneho poradenstva slovenským a zahraničným klientom pri ich podnikateľských aktivitách na území Slovenskej republiky.

Naša kancelária poskytuje služby aj pre fyzické osoby nepodnikateľov pri riešení ich každodenných problémov v rôznych oblastiach.

Okrem toho poskytujeme právne poradenstvo zahraničným klientom pri realizácii ich investičných alebo obchodných zámerov na území Slovenskej republiky.

Pri poskytovaní služieb kladieme dôraz na kvalitu a pridanú hodnotu služieb pre klienta a snažíme sa vytvárať dlhodobé a funkčné partnerstvá s našimi klientmi.

Pri poskytovaní služieb kladieme dôraz na pragmatické a inovatívne riešenia za účelom dosiahnutia cieľa sledovaného klientom.